Baza wiedzy

1. Co to jest drukowanie 3D
Drukowanie 3D to proces tworzenia obiektu trójwymiarowego na podstawie komputerowego modelu 3D. Drukarka 3D buduje warstwy przedmiotu nadaj ą mu pożądany kształt.

2. Rodzaje druku 3D
W technologi drkowania 3D wyróżniamy kilka różnych sposobów pow stawania rzeczywistych obiektów. Główna różnica polega na sposobie tworzenia poszczególnych warstwy przedmiotu/obiektu. Do głównych i najczęściej wykorzystywanych technologi druku 3D należą:

Technologia SLS (Selective Laser Sintering), czyli selektywnego spiekania laserowego. Obiekty powstają poprzez spiekanie laserem warstw proszku (tworzywa). Metoda powstawania przedmiotów poprzez przyrost kolejnych warstw szeroko wykorzystywana przy tworzeniu prototypów i elementów funkcjonalnych.

Technologia FDM (Fused Deposition Modeling), czyli metoda selektywnego spiekania polegająca na osadzaniu kolejnych warstw stopionego materiały (tworzyw sztucznych) tworząc zadany obiekt. Metoda rozwijana od początku lat 90-tych. Najczęściej używanymi tworzywami termoplastycznymi są PLA, ABS, ASA HIPS. Technologia ta jest stosunkowa tania oraz daje szerokie możliwości stosowania różnego rodzaju materiałów termoplastycznych.

Technologia SLA (Stereolithograhpy), czyli stereolitografia – metoda produkcji obiektów polegająca na
utwardzaniu ciekłego materiału (żywic) przy pomocy wiązki światła laserowego (wiązki UV). W tej metodzie laser utwardza warstwa po warstwie ciekły materiał fotopolimerowy, doprowadzając do powstania modelu 3D.

Poza wymienionymi powyżej można spotkać także technologie LCM, DMLS.